پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irFri, 27 May 2022 01:07:33 +0430Fri, 27 May 2022 01:07:33 +04302024 گزارش وزارت بهداشت از برنامه تحول نظام سلامت در سال جاریدر جلسه عصر امروز هیأت دولت بررسی شد:جلسه هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد و مهمترین مسایل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.جلسه هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد و مهمترین مسایل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.<br /> در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تعهدات دولت به مردم و اجرای شایسته خدمات بخش سلامت در مرحله دوم قانون هدفمندی، گزارشی از برنامه تحول نظام سلامت در سال جاری را به هیأت وزیران ارایه داد.<br /> در این گزارش، جزئیات برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشریح شد که براساس آن، پرداخت مستقیم بیماران بستری شده در بیمارستانهای دولتی تا میزان 10 درصد هزینهها و جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو، لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان تعهد شده است.<br /> حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق محروم و افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبتهای سلامت و جذب ماندگاری متخصصین در این مناطق از دیگر برنامههای تحول در نظام سلامت بود.<br /> بر پایه این برنامه ارایه این خدمات به صورت 24 ساعته و در ایام تعطیل و عدم دریافت هرگونه وجهی از بیماران خارج از روال رسمی صندوق بیمارستان تضمین میشود.<br /> چگونگی حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای وابسته با هدف بهرهمندی به هنگام مردم از خدمات درمانی، حضور دایم پزشکان متخصص در مراکز درمانی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت، ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت در تأمین هزینه بیماران صعبالعلاج، خاص و نیازمند و ترویج زایمان طبیعی نیز از دیگر برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تحول در نظام سلامت کشور بود.<br /> http://www.president.ir/fa/769842014-04-27 22:00:0622287150001