پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 30 Nov 2021 13:36:53 +0330Tue, 30 Nov 2021 13:36:53 +03302024 ابلاغ قانون بودجه سال 1393 کل کشوردر نامه‌ای از سوی رییس‌جمهوری صورت گرفت:رییسجمهوری در نامهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری قانون بودجه سال 1393 کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.رییسجمهوری در نامهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری قانون بودجه سال 1393 کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.<br /> متن نامه حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح ا ست:<br /> <strong>بسمه تعالی<br /> معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور</strong><br /> در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران &laquo;قانون بودجه سال 1393 کل کشور&raquo; که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392.12.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 410.81940 مورخ 1392.12.10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.<br /> <strong>حسن روحانی<br /> رییسجمهور<br /> </strong> http://www.president.ir/fa/756582014-03-02 17:15:1913287144514