پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 09:27:54 +0330Sun, 24 Oct 2021 09:27:54 +03302024 همه تلاش دولت بر این بوده که فضای دانشگاه آرام باشدمتن کامل سخنان دکتر روحانی در پاسخ به سوالات دانشجویان:رییس جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، پس از پایان سخنرانی خود به سوالات دانشجویان پاسخ داد.رییس جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، پس از پایان سخنرانی خود به سوالات دانشجویان پاسخ داد.<br /> متن کامل این پرسش و پاسخ به شرح ذیل است:<br /> <br /> <strong>سوال: شما در سخنرانی امروز و سایر سخنرانیهایتان همه تأکید خود را بر اقتصاد و سیاست خارجی گذاشتهاید، آیا نظام علمی در اولویت شما قرار ندارد؟</strong><br /> رییس جمهور: حتماً نظام علمی در اولویت است؛ حتی این سیاست خارجی و اقتصاد، باید متکی به علم باشد؛ شما فکر میکنید که با دنیا تعامل کردن، بدون علم، امکان پذیر است؟ اقتصاد اگر بخواهد مخصوصاً اقتصاد دانشبنیان باشد، بدون علم امکانپذیر است؟ هیچ شکی نیست که فرهنگ، اولویت اول است؛ علم و دانش و دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی اولویت اول است؛ اگر در این دولت شما میبینید در این صد روز بیشتر بحث سیاست خارجی و بحث اقتصادی بوده، به خاطر این است که مشکلات در این دو بخش خیلی زیاد بوده و خواست مردم هم این بوده است؛ یعنی دولت از اول شعارش به هر حال این بود که معضلات اقتصادی را برطرف بکند، احیاء اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان؛ که به همان وعده و مبنای خودش عمل کرده است. <br /> <strong>شعار دانشجویان: فضای امنیتی نمیخواهیم</strong><br /> رییسجمهور : کلیت این حرف که درست است، ما که میدانیم علم و دانش و تحقیق در سایه دوربین نمیشود؛ به هر حال ما باید فضای علمیمان یک فضای آزادی باشد و آزادی آکادمیک باید مورد مراعات ما باشد؛ در آن فضا حتماً فناوری بهتر به دست میآید و تولید علم بهتر حاصل میشود؛ اما در عین حال همه ما هم حواسمان به آرمانها، ارزشها و اصولمان و چارچوبهای قانون اساسی باشد؛ همه ما باید به آنها احترام کنیم و به آنها توجه داشته باشیم.<br /> <strong>سوال: پس از گذشت نزدیک به 4 ماه از آغاز به کار دولت چه اقداماتی در راستای ترمیم جایگاه دانشجو شده است؟</strong><br /> رییس جمهور: من فکر میکنم دولت همه تلاشش بر این بوده که فضای دانشگاه آرام باشد و تشکلهای دانشجویی برای فعالیت خودشان آزاد باشند. دولت تلاشش این نیست که نهاد علم را در اختیار خود بگیرد. دولت اعتقادش بر این است که فضای دانشگاه و اداره دانشگاه باید توسط اساتید، شوراهای علمی و هیأت امنا باشد، حتی وزرای دولت در این زمینه عمدتاً هماهنگکننده بین کار دانشگاه هستند و همین نکتهای که من گفتم، همه تلاش ما بر این است که واقعاً برای اشتغال دانشجویان اقدامی صورت گیرد. بزرگترین نگرانی دولت برای سالهای آینده مسأله اشتغال است؛ بیش از 4 میلیون دانشجویی که امروز در حال تحصیل هستند، فردا نیاز به کار و شغل دارند. علت این که دولت به شرکتهای دانشبنیان تأکید دارد؛ برای اشتغال آینده دانشجویان است. دانشگاههای ما باید اتصال لازم را با بخش تولید و خدمات داشته باشند که این کار را دولت دارد انجام میدهد و اینها همه توجهاتی است که دولت به قشر دانشجو، به دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی دارد.<br /> <strong>سوال: برای آگاه کردن مخالفین داخلی نسبت به سیاست خارجی چه روشی را پیش گرفتهاید؟</strong><br /> رییس جمهور: سیاست خارجی دولت؛ راهش بیان کردن و تشریح مبانی و آثار آنها برای مردم است. در این کار تنها دولت مسوول نیست؛ همه صاحبنظران، همه اساتید و همه دانشجویان عزیز باید بیایند و واقعیتها را به جامعه امروز بگویند و بیان کنند و به مردم بگویند که به هرحال این توافق اولیه کوتاه مدتی که به دست آمده، چه گرههایی را در جامعه باز میکند؛ حتی در بخش وسایل و ابزاری که برای دانشگاه و برای بخش پزشکی نیاز داریم، شما میبینید که دولت یک گشایشی را باز کرده ضمن اینکه همه حقوق مسلم و همه اصولی که حق مسلم این مردم است را مورد مراعات قرار دادیم و قرارخواهیم داد و در آن چارچوب حرکت میکنیم. از خط قرمزها هم ما عبور نکردیم و نخواهیم کرد؛ هم دولت و هم دانشجویان و هم فرهیختگان باید آثار این سیاست را برای مردم بیان کنند. شما بدانید عزت و احترام امروز ایران نسبت به سالهای قبل در سطح جهان به مراتب بالاتر است. شما میدانید که شرایط جهانی برای فعالیت کارآفرینان در بخش تولید و خدمات، امروز از دیروز مهیاتر است. شما میبینید که تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقهای از دیروز بیشتر است؛ شما میبینید که صدا و چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران امروز به گونهای دارد به جهان معرفی میشود که به مراتب برتر و بالاتر از ماهها و سالهای قبل است و اینها همه آثار سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است.<br /> <strong>سوال: برای خروج نخبگان از کشور چه فکری کردهاید و اینکه آقای رییس جمهور، شما احتمالاً بیشتر از ما مطلع هستید که چگونه و با چه معیارهایی در سالهای گذشته افرادی به عنوان استاد دانشگاه استخدام شدهاند؛ برای بازگرداندن دانشگاه به جایگاه علمی خود چه اقدامی کردهاید؟</strong><br /> رییس جمهور: چرا نخبگان ما از کشور خارج می شوند؟ در همین چند هفته پیش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک گزارشی آقای دکتر ستاری به طور مفصل راجع به بحث نخبگان و دلایل اینکه چرا برخی نخبگان از کشور خارج شدهاند، ارائه کردند و حتی آمار و ارقام دقیق که از چه رشتههایی بیشتر و از چه رشتههایی کمتر رفتهاند. البته یک تعدادی میتواند قابل قبول باشد، چون در تمام دنیا این تبادل وجود دارد اما وقتی از یک حدی تجاوز بکند، باید علل و عوامل آن را بررسی کنیم. برخی از نخبهها، این فضا را برای کار خودشان مناسب نمیبینند، ما باید فضای لازم برای آنها را ایجاد کنیم که این شرکتهای دانشبنیان اگر تقویت و توسعه پیدا کند، بخشی از این مسأله را حل خواهد کرد. باید فضای لازم احساس مسوولیت هم در دانشگاه و غیر دانشگاه به وجود آوریم. دانشگاه که فقط علم و سیاست نیست، در دانشگاه اخلاق هم هست. در دانشگاه فرهنگ هم باید توسعه پیدا کند. در دانشگاه اگر آن احساس مسوولیت نسبت به ملت و وطن به معنی واقعی تقویت بشود، برخی از افراد هم البته هستند فضای آنجا را برای زندگیشان بهتر میبینند و آنوقت ما باید با آن فضای معنوی، اخلاقی و فرهنگی کاری کنیم، آنها احساس مسوولیت کنند و با رفاه کمتر به خاطر کشورشان و ملتشان بمانند یا اگر رفتند، برگردند. <br /> <strong>سوال: چرا گزارش صد روزه شما فقط تخریب دولت قبل بود؟</strong><br /> رییس جمهور: من از ابتدا به مردم گفته بودم که بعد از صد روز دو مسأله را به مردم گزارش می&lrm;دهم؛ یکی اینکه چه دولتی را تحویل گرفتهام و دیگر اینکه در طول این صد روز چه اقدامات و تصمیماتی اتخاذ شده است. این کلمه و تعبیر تخریب درست نیست. ما که راجع به دولت گذشته اصلا صحبتی نکردیم؛ ما آمار گفتیم که آمار هم متعلق به رییس جمهور نبوده است. آمار را از مرکز آمار نقل کردم که رییس مرکز آمار هم اصلاً عوض نشده است. آماری هم خزانه به من داده بود که رییس خزانه هم عوض نشده است. من اگر گفتم که رشد اقتصادی ما 5.8- درصد بوده کسی باید بدش بیاید؟ این آمار بوده، من که نگفتهام؛ اگر من گفتم این دولت بدهیهای بزرگی را جا گذاشته و رفته، سه رقمش را فقط گفتهام، بقیه آن را که هنوز نگفتهام. یک 74 هزار میلیارد تومان را ما گفتهایم که بدهی دولت به سیستم بانکی است. یک 55 هزار میلیارد تومان را گفتیم که بدهی به پیمانکارها و بخشهای خصوصی است و یک 60 هزار میلیارد تومان را گفتیم. ما گفتیم امسال 7.2 میلیون تن باید گندم بخریم، نخریم؟ چه کار کنیم؟ ما به مردم بگوییم، نان نخورید؟ شما اعلام کنید که کسی نان نمیخواهد، ما هم گندم وارد نمیکنیم؟ به هر حال باید 7.2 میلیون تن گندم وارد کنیم. من باید به عنوان امین مردم مشکلات این کشور را برای آنان بگویم.<br /> مردم باید از همه کارهایی که در بخش اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی در صد روز انجام گرفته، مطلع می شدند و قضاوت کننده اصلی مردم هستند. همه کسانی هم که تند حرف می زنند، رفتند نظر سنجی کردهاند و نظرسنجیها را دیدهاند که چیست و مردم نسبت به صد روز چه گفتند؟ بنابراین به اندازه صد روز که دولت فرصت داشته میباید بودجه را اصلاح میکرد که سه ماه پیش بودجه را با دو فوریت به مجلس دادیم و هنوز هم برنگشته و در پیچ و خمها گرفتار است. من عجلهای که امروز دارم که زودتر به دولت برسم برای بودجه 93 است که میخواهیم آن را نهایی کنیم. برای اولین بار میخواهیم طبق قانون، بودجه را ارائه دهیم؛ ما اگر 15 آذر جمعه نبود، تقدیم میکردیم. به هر حال ما به مجلس اعلام کردیم که ما از غروب 14 آذر آمادگی داریم که بودجه را تقدیم کنیم. خود آنها گفتند که 15 آذر جمعه است و شنبه هم مجلس جلسه ندارد و اولین فرصت، یکشنبه صبح است و ما صبح یکشنبه ساعت 8 صبح آمادهایم که انشاالله بودجه را تقدیم کنیم.<br /> http://www.president.ir/fa/732452013-12-07 13:54:3273236732371445287144873