پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 24 May 2022 19:01:54 +0430Tue, 24 May 2022 19:01:54 +04302024 انتصاب معظم زاده، افصح حسینی و مهران پور به عنوان اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست‌جمهوریاز سوی دکتر نهاوندیان صورت گرفت؛دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری در احکام جداگانهای، عبدالخلیل معظمزاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور را به عنوان"اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاستجمهوری" منصوب کرد.دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری در احکام جداگانهای، عبدالخلیل معظمزاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور را به عنوان"اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاستجمهوری" منصوب کرد.<br /> متن این احکام به این شرح است:<br /> <br /> <strong>بسمهتعالی<br /> جناب آقای عبدالخلیل معظمزاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور<br /> </strong><br /> به استناد مواد(27 و 28) قانون برگزاری مناقصات و نظر به دانش، تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "عضو هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست جمهوری" منصوب میشوید.<br /> امید است با عنایات الهی و مساعدت همکاران نهاد و دستگاههای ذیربط، در انجام وظایف قانونی و حسن جریان امور، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.<br /> <br /> <strong>محمد نهاوندیان</strong><br /> http://www.president.ir/fa/723302013-10-19 17:40:5621183