پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 28 Oct 2021 14:41:20 +0330Thu, 28 Oct 2021 14:41:20 +03302024متن کامل سخنرانی در دفاع از وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی <p style="text-align: justify;"> <strong>بسماللهالرّحمنالرّحیم<br /> الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین، محمداً و آله الطاهرین و علی صَحبه المنتجبین<br /> </strong>با درود و سلام بر همة انبیا و اولیا و شهیدان و امام شهیدان و سلام خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت ایران، به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسة محترم که در این چهار روز کار سخت و طاقتفرسایی را داشتند.<br /> البته شاید کمتر سابقه داشته باشد که کار بررسی هیأت وزیران چهار روز به طول بیانجامد و من این دقت را هم لطف نمایندگان به دولت تدبیر و امید میدانم. بیتردید همة نمایندگان موافق و مخالف به وظیفه قانونی، شرعی و ملی خود عمل کردند و از همة آنها تشکر میکنم. همچنین از همة مردم داخل و خارج که از طریق رسانهها موضوع را پیگیری کردند. و همچنین از رسانهها به خصوص رسانه ملی که برنامهها را به طور کامل پوشش دادند تشکر میکنم.<br /> از وزرای پیشنهادی سپاسگزاری میکنم که وفای به عهد کردند و در کمال حوصله، صبوری و رعایت ادب و اخلاق و اعتدال به پرسشها، نقدها و مخالفتها و حتی مخالفتهایی که گاهی لحن تندی داشتند پاسخ منطقی و مناسب دادند. برخی لحنها ممکن بود که بهتر باشد، اما در مجموع همة سخنان نمایندگان محترم در چارچوب آییننامه انجام شده است. گرچه برخی از رسانهها نسبت به نوع سؤالات و انتقادات انتقاد داشتند و حتی از کلمة اعترافگیری استفاده کردند، اما به نظر من همة سؤالات و مباحث و نقدها حق نمایندگان بوده که میخواستند بدانند به چه کسی و با چه دیدگاهی رأی سیاسی میدهند. <br /> رأی نمایندگان قانونی حقوقی و سیاسی است و حق آنها در چارچوب قانون اساسی است. امیدوارم این خدمتگزار و همة اعضای کابینة آینده مستظهر به حمایت مجلس محترم در طول خدمتگزاری باشند و همواره پشتیبانی مجلس یک هدیة بزرگ برای استحکام کار دولت خواهد بود.<br /> برای این فرزند مجلس که منادی گفتمان اعتدال و عقلانیت بوده و منتخب اعتدالخواهی مردم است، گاهی برخی از تعییرات در مجلس کمی دلگیرکننده بود، اما این شیوة مرسوم در مردمسالاری پارلمانی است. همة ما باید عادت کنیم که تحملها را بالا ببریم تا بهتر بتوانیم با هم تعامل کنیم. مجلس در مقام ایفای وظیفة نمایندگی و در بیان و رأی خود کاملاً آزاد است. حتی من میخواهم به برخی از رسانهها تذکر بدهم که برخی از نقدها و سؤالات نمایندگان برای آن بود که شبهات در ذهن مردم و در کشور برطرف شود و این کار به خوبی انجام گرفت و این شیوه کمک به دولت است چون باعث میشود تا واقعیت برای افکار عمومی بهتر تبیین شود. <br /> برخی از نقدها و سؤالات گاهی سنگین بود، اما ما همة انتقادات را به رسمیت میشناسیم. البته گاهی نظر مجلس با سخنان برخی نمایندگان متفاوت است و نظر 290 نفر نمایندة مجلس راجع به وزرا ساعاتی دیگر در رأی نهایی مشخص خواهد شد و هرچه باشد ما به آن احترام میگذاریم. همة ما باید پیام انتخابات 24 خرداد را که پیام ملت ایران بود مد نظر قرار دهیم. یادمان باشد که رئیسجمهور یا هر فرد دیگری نمیتواند نظر شخصی خود را به جای اسلام یا انقلاب بنشاند و همة ما باید تحمل آرای مخالف را داشته باشیم. من همان گونه که در برنامة تقدیمی به مجلس اعلام کردم، در اینجا با توجه به خستگی چهار روزة نمایندگان به طور فشرده در پاسخ به پرسشها و نقدها نکاتی را اشاره میکنم.<br /> نکتة اول) براساس قانون اساسی اصل بر تفکیک قواست، اما این موضوعی نسبی است، چرا که توزیع و کنترل قدرت و مسئولیت مشترک مبنای اصلی در قانون اساسی ما است، به خصوص دو قوة مقننه و مجریه. به همین دلیل وزرا از دو طریق رأی اعتماد ملت را میگیرند: یکی از طرف رئیسجمهور که منتخب ملت است و طریق دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که آنها نیز منتخب مردم هستند و وزیران در برابر هر دو مسئول خواهند بود. در واقع همة وزیران باید پشتیبانی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را به خوبی احساس کنند تا با قدرتی بیشتر برای اجرای مسئولیت سنگین به خصوص در مقطع فعلی آماده گردند. برخی از بحثها و بگومگوها هم در گذشته بازگشت به این بوده که در فهم و تفسیر قانون اساسی اختلاف نظر بوده، اما به اعتقاد من بیان قانون اساسی ما کاملاً روشن است و هیأت وزیران در واقع منتخب رئیس جمهور و مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خواهند بود.<br /> کابینهای که به مجلس معرفی شده، منظومهای یکپارچه، منسجم و واحد است و همة بخشهای اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و سیاسی آن با یکدیگر هماهنگ انتخاب شدهاند تا در کنار هم معنادار، مؤثر و کارآمد بتوانند خدمتگزار مردم باشند.دولت مدیریت کل نگر، آیندهنگر و پویا را در کنار هم قرار داده تا از این طریق انسجام مدیریت فراهم شده و از بخشی نگری که همیشه آفتی در نظام مدیریت کشور بوده اجتناب شود. <br /> دستیابی به چنین مدیریتی نیازمند نگاه استراتژیک و انتخاب همکارانی متناسب با همین نگاه بوده است. باید افرادی را انتخاب میکردم که وقتی در بخش خود تصمیم میگیرند، همة جوانب و زمینهها و آثار فرابخشی را نیز مد نظر قرار دهند. لازمة این کار انتخاب وزیرانی بود که از دانش، تخصص و تجربة بالا برای مدیریت در شرایط پیچیده کنونی کشور برخوردار باشند. سن و سال برای من فرع بر این ضرورتهای مهم بود. به علاوه شرایط کشور به گونهای است که نمیتوانستیم آزمون و خطا را یک بار دیگر تجربه کنیم و فرصتهای حساس را از دست بدهیم. <br /> من در حقیقت برای پاسخ گفتن به مطالبات ملت و برنامههایی که در طول فعالیت انتخاباتی تبیین کردم متعهدم. این دولت برای پاسخگویی به همان مطالبات در چارچوب گفتمان اعتدال برآمده از آرای ملت معرفی شده است. این کابینه، کابینة فردی است که با پشتوانة بیش از سه دهه خدمت و مسئولیت و تجربه در سطوح مختلف نظام و رأی قاطع و معنادار مردم در جایگاه ریاست جمهور قرار گرفته است. بدیهی است که کابینه باید متناسب با دیدگاه، برنامهها و تعهداتم به ملت ایران باشد. با حمایت مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام، فرصت را برای خدمت به مردم بزرگ ایران در این شرایط دشوار مغتنم میشمرم. اما مطالبات مردم در شرایط فعلی، در عرصة اقتصادی کاهش تورم، ثبات و آرامش در فضای کسب و کار، رونق اقتصادی که منجر به افزایش سطح اشتغال و بهبود معیشت مردم گردد تا بتوانند زندگی آرامتر و راحتتری داشته باشند، میباشند.<br /> در عرصة سیاست داخلی مردم خواستار رعایت حقوق شهروندی، حقوق همة اقلیتها و خرده فرهنگها، آرامش و عقلانیت در رفتار سیاسی، حفظ آزادیهای قانونی و مشروع شهروندان، احزاب و گروهها و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و حاکم شدن فضای نشاط، امید و اعتماد در جامعه هستند. <br /> در عرصة سیاست خارجی، مردم به دنبال منزلت بیشتر ایران و ایرانیان در جهان و تکریم این ملت هستند؛ حرمت و اقتداری که در شأن این ملت بزرگ با فرهنگی بزرگ و تمدن چند هزار ساله باشد. مردم مایل هستند که زیست بهتر همة ایرانیان را شاهد بوده و نام ایران مترادف با ایستادگی در حقوق و منافع ملی و صلح، دوستی، همزیستی و احترام متقابل باشد.<br /> در حوزة فرهنگ و اجتماع، مردم خواستار فضایی فرهنگیتر سرشار از محبت و دوستی، توجه به اخلاق و ادب و کرامت انسانی، چهرة رحمانی اسلام، اخلاق محمدی (ص) و اعتدال علوی برای ساماندهی فرهنگ عمومی هستند، جامعهای که در آن علم و فنآوری و اخلاق تضمین کنندة فردایی بهتر بر مبنای قدرت ملی باشد. جامعهای که از گسترش آسیبهای اجتماعی فاصله بگیرد و دغدغة مردم و مسئولان را پاسخ داده و سرمایة اجتماعی در این جامعه رو به افزایش باشد. همة ما میدانیم که دولت یازدهم در چه وضعیتی آغاز به کار میکند. پاسخگویی به مطالبات مردم، بدون توجه به وضعیتی که جامعه و نظام در آن قرار دارد، دور از واقعگرایی و ناممکن است. وضع کنونی کشور در همة زمینهها دشوار و پیچیده است. <br /> در عرصة اقتصاد، کشور با تورم بالا، نرخ سرمایهگذاری پایین، رکود بنگاههای تولیدی، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه است که خلاصة آن را در سخنان هفتههای گذشته، بخشهایی که قابل بازگویی عمومی بود، برای مردم کم و بیش تشریح کردهام و در آینده نیز توضیح خواهم داد.<br /> در عرصة سیاست خارجی، با تحریمهای ظالمان، چالشهای منطقهای و تنشهای حاد سیاسی در خاورمیانه روبهرو هستیم. در اینجا لازم میدانم به ملت بزرگ مصر تسلیت گفته و در برابر بیرحمیهایی که در این روزها به مردم بزرگوار مصر شد، با آنها اظهار همدردی کرده و به نظامیان مصر تذکر دهم که ملت مصر ملتی بزرگ و آزادی خواه است، آنها را سرکوب نکنید. راه مردم راه دموکراسی و اسلام است. همة جهانیان باید به خواست مردم مصر احترام بگذارند و ما نیز در این وضعیت با مردم مصر اظهار همدردی میکنیم. <br /> امروز منطقة ما با تهدید قدرتهای خارجی مواجه است. همچنین در عرصة فرهنگ و اجتماع با آسیبهای اجتماعی و برخی شکافها مواجه هستیم. هرگونه قضاوتی دربارة کابینة پیشنهادی باید بر مبنای لحاظ کردن توانایی وزرا برای پاسخگویی به مطالبات مردم و عبور از اوضاع دشوار کنونی کشور صورت گیرد. <br /> من با صراحت خدمت نمایندگان محترم و ملت عزیز عرض میکنم که تک تک اعضای کابینه را متناسب با اندازه و شدت چالشهای پیش رو و انتظار مردم و نخبگان و وضعیت وزارتخانههای مربوطه انتخاب کردهام. <br /> این را هم بگویم که موفقیت دولت و انجام تعهدات در برابر مردم، نیازمند ارادة ملی است، یعنی همة قوا با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید به یاری دولت بشتابند. دولت نیز خود را موظف میداند با برنامهریزی منسجم، سختکوشی، پایبندی به قانون، در اولویت قرار دادن منافع ملی و عملکرد فراجناحی و استواری بر مشی اعتدال، تمام تلاش خود را برای گذر از اوضاع کنونی و حل مشکلات و دستیابی به آیندهای بهتر به کار گیرد. همکاری مجلس و دولت نخستین گام بر پشتیبانی این عزم و اراده ملی است. مردم خواست خود را میدانند، برنامهها و وعدههای دولت تدبیر و امید را نیز شنیدهاند و در این چهار روز هم سخنان نمایندگان موافق و مخالف را که ضرورت تضارب آراء و آزادی نقد است نیز دنبال کردهاند. قطعاً برای آنها مهم است که میزان همسویی دولت و مجلس را با رأی خویش بسنجند. به صراحت در خدمت شما عرضة میدارم؛ یکایک وزرای پیشنهادی را بر اساس ضرورتهای پیشگفته، مشورت نخبگان و مطالعة ظرفیتهای کشور برگزیدهام. <br /> نگاه من در انتخاب همکاران نگاهی حرفهای و تخصصی بوده است و به دنبال هیچ مصلحت بیرونی و سهم دهی به جناحها، احزاب و حتی شخصیتی نبودهام و چنین حدس و گمانی درباره سهم دادن به اشخاص، احزاب و گروهها از واقعیت به دور است و چنین تصوری جزو همان ظن و گمانی است که قرآن میفرماید: ان بعض الظن اثم. وزیران این کابینه هم هیچ یک حرص و ولعی برای وزارت نداشتند. من از تک تک آنان دعوت کردم، درخواست کردم و چه بسا برخی از آنان با اصرار من زیر بار مسئولیت وزارت رفتند. کابینه کابینة فراجناحی است، اما این به معنی نداشتن گرایش سیاسی نیست. اعضای کابینه چهرههای شناخته شدهای هستند که در مراحل مختلف انقلاب در دولتهای مختلف و در مسئولیتهای مختلف حضور مؤثر داشتهاند. بدیهی است که این افراد تفکرات مشخص سیاسی و حتی متفاوت با یکدیگر داشته باشند. مهم آن است که در کار دولت و در دعوت افراد به همکاری فراجناحی عمل کنند. من با اصطلاحات مشکلی ندارم، اما وزیر باید کل ملت را ببیند نه منافع یک جناح را. وفادار به خواست ملت و هماهنگ با برنامههای رئیس جمهور باشد. همکاران من در دولت از نسل انقلاب، متدین، متخصص و پاکدست هستند. همة آنها را به این نیت انتخاب کردم که انشاءالله از رأی اعتماد شما برخوردار شوند و من را در عمل به تعهدی که با خداوند و مردم بستهام، کمک کنند.<br /> لازم میدانم به این نکته اشاره کنم، چند سال پیش حوادث تلخی رخ داد. عدهای اردوکشی خیابانی کردند و عدهای دیگر کهریزک درست کردند. همه میدانیم کارهای بسیار ناپسندی صورت گرفت، اما همه باید تلاش کنیم آتشها با تدبیر خاموش شود. ما به دستگاه قضایی اعتماد داریم، عدهای احضار شدند، عدهای متهم بودند و عدهای محکوم شدند که همۀ آنها مشخص است. اما بعد از چهار سال باز هم باید از کوچههای باریک دنبال اهدافی بگردیم که منافع آن برای کشور نامشخص است. خود میگوید من نبودهام و نیستم، دیگری اصرار دارد که بگوید تو بودهای. دستگاههای قضایی و امنیتی میگویند نبوده است، آن یکی میگوید باید ثابت کنی که نبودهای! من میپرسم آیا این به نفع کشور است؟ یادمان نرود، یک بار ما مسئلهای را برای امنیت و منافع ملی دنبال میکنیم و گاهی برای منافع جناحی، این دو متفاوت است، اما آنچه مهم است، همه باید تلاش کنیم جلوی تکرار تخلفات را بگیریم تا دیگر تکرار نشوند. باید توجه داشته باشیم آنچه فتنهها را خاموش و از تکرار آن جلوگیری میکند، همین حماسة حضور مردم در انتخابات است. بازگشت اعتماد همه مردم به صندوق آرا، اصلاح شیوهها در اجرا و نظارت، توازن در رسانههای خبری و صدا و سیما، عقلانیت و اعتدال و بالاخره جایگزینی فضای اعتماد و نشاط به جای فضای تردید و اختلاف.<br /> آنچه ما به دست آوردهایم، یعنی ملت ایران، بسیار ارزشمند است. باید آنچه به دست آمده است، به خوبی حراست و حفاظت شود. خدمت شما نمایندگان محترم عرض میکنم؛ افرادی که برای همکاری دعوت من را پذیرفتهاند، انگیزهای جز خدمت صادقانه به ملت و نظام ندارند و عمل به تعهدات ملی و دینی خود را وظیفه میدانند. آنها متواضعانه پذیرفتهاند که این خادم ملت را همسو با تقدیر الهی و رأی و امید مردم یاری و همکاری کنند. همة آنها وفادار و پایبند به آرمانهای انقلاب، اندیشههای امام راحل (ره)، قانون اساسی و ولایت فقیه هستند. من به دستگاه امنیتی کشورم اعتماد دارم، آنها هم به خود من و هم به نمایندگان ویژة من اطمینان دادند که هیچ یک از وزیران پیشنهادی، نه فقط از نظر امنیتی بلکه از نظر اخلاقی و مالی هم هیچ مسئلة قابل ذکری ندارند. البته میدانید من نیز به دلیل مسئولیتهایی که در بالاترین سطوح در حوزه امنیت ملی کشور داشتم، حتی به این استعلامها هم اکتفا نکرده و فراتر از روال معمول دولتهای گذشته، مشورت و رایزنی نسبت به همة وزیران را در بالاترین سطح دنبال کرده و بعد از اطمینان کامل، وزرا را به مجلس شورای اسلامی معرفی کردم. من خواهش میکنم، افرادی اگر از بیرون مجلس با اهدافی خاص مسائلی را دنبال میکنند به آنها توجه نکنیم، به مصالح ملی و وضعیت کشور دراین شرایط خاص توجه داشته باشیم. این همکاران گرامی منشور اخلاقی دولت را که مبنای آن اعتدال است نیز از جان و دل قبول کردند و در اجرای آن همدل و متفق القول هستند. وزیران من شناخته شده هستند. من با برخی از آنها در سالهای جنگ و جهاد و زیر بمبارانهای دشمن همرزم بودم و با برخی در مسئولیتهای دیگر همکار بودهام. این عزیزان، به ویژه جانبازان آنها، خانوادههای شهدای آنها را قدردان باشیم و همچنین قدردان تعهدها، تخصصها و تجربة سالهای طولانی آنها باشیم. <br /> به این نکته هم اشاره کنم، در بحث متوسط سنی کابینه نسبت به برخی گاهی تعبیرات نازیبایی هم به کار رفت. من جوانگرایی را میپسندم، ولی در مدیریتهای کلان، تجربه، تعهد، دانش و آمادگی برای فداکاری را مقدم بر سن میدانم. اگر اوضاع کنونی کشور نبود یا اگر دو فرد از همه نظر مشابه هم بودند، حتماً جوانتر آن ترجیح داشت، ولی توجه داشته باشید معدل کابینه در دهة سنی پنجاه هستند که دهة پختگی است. آنچه برای من تعیین کننده بود، عشق به خدمت، توان مدیریت، دانش، تجربه، انضباط کاری و تجربة کار گروهی بود. من مدیر برای پروژه انتخاب نکردم، من مدیران ارشد ستادی را به مجلس معرفی کردم. همة ما میدانیم فرماندهان کهنه کار اتاق فرماندهی جنگ را اداره میکنند و افسران جوان میدان نبرد را. البته به همة وزرا توصیه کردم که در ردههای بعدی حتیالامکان از متخصصین جوان استفاده کنند.<br /> در بحث بانوان، قومیتها و اقلیتها نیز باید اشاره کنم که اولاً کابینه بزرگتر از هیئت وزیران است و بیتردید، بانوان محترم در کابینه حضور خواهند داشت و ثانیاً، از وزرا خواستم که حتیالامکان از بانوان شایسته در معاونتها و مدیریتها استفاده کنند. همه باید در ارتقای جایگاه بانوان در مشاغل کارشناسی و مدیریتی بکوشیم. از اقلیتهای قومی و مذهبی نیز در سطوح مختلف مدیریتی، ملی و محلی و حتی مسئولیتهایی در نهاد ریاست جمهوری دعوت به همکاری خواهد شد.<br /> سخن کوتاه، یک بار نام وزیران را با جملهای اشاره میکنم و نسبت به چند وزیر کمی با تفصیل سخن بگویم و بحث را تمام کنم. <br /> برای وزارت اقتصاد و دارایی، آقای دکتر طیبنیا با توجه به ابعاد علمی و تجربة کافی و هماهنگی ایشان در تیم اقتصادی دولت معرفی شده است.<br /> برای وزارت ارتباطات و فنآوری آقای دکتر واعظی معرفی شده که تخصص دانشگاهی وی در همین رشته است و سابقة مدیریت در بخش مخابرات داشته و در وضعیت کنونی که نیاز به ارتباطات بینالمللی در این زمینه وجود دارد، توانایی بینالمللی کافی دارد.<br /> برای وزارت اطلاعات، حجت الاسلام والمسلمین دکتر علوی به محضر شما معرفی شده که آشنایی من با ایشان به دو دوره حضور در مجلس شورای اسلامی بر میگردد و همچنین در مجلس خبرگان که وی عضو کمیسیون سیاسی &ndash; اجتماعی بوده و نیز دارای قدرت مدیریت کافی و آشنایی با بحث اطلاعات، توان هماهنگی و مورد وثوق بنده و همة کسانی است که در این امر مهم باید بر او و مسئولیتش وثوق کنند و انشاءالله مورد وثوق شما نمایندگان محترم هم قرار خواهد گرفت. <br /> برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ آقای دکتر هاشمی را با اصرار دعوت کردیم. ایشان مسئولیتهای خیلی سنگینی به عهده داشتند و خدمات زیادی را در امر پزشکی به خصوص چشم پزشکی به کشور دارند. نیز سابقة جبههای و جهادی ایشان و اعتماد وسیع جامعة پزشکی به ایشان که بعد از نشر نام ایشان مورد استقبال قرار گرفت هم از ویژگیهای ایشان است.<br /> در وزارت دادگستری؛ حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی این مسئولیت را پذیرفتهاند. من از پذیرفتن ایشان خوشحال شدم چون علاوه بر توانایی ایشان برای هماهنگی سه قوه، مطمئن بودم در زمینة تأمین عدالت و مبارزه با فساد کمک خوبی برای دولت خواهد بود.<br /> وزارت دفاع؛ آقای دکتر دهقان معرفی شدند که آشنایی من با ایشان به دوران دفاع مقدس برمیگردد سابقة ارزشمند ایشان در بخش جبهه و جنگ و حضور ایشان در وزارت دفاع و نگاه استراتژیک به این بخش که حائز اهمیت بود نیز از نکات ارزشمند میباشد.<br /> برای وزارت صنعت و معدن و تجارت آقای مهندس نعمتزاده انتخاب شدند که به حق فردی شایسته و کم نظیر در بخش صنعت هستند و میتوانند در این بخش نشاط جدیدی را به ارمغان بیاورند. بخش معدن و تجارت را هم به عهده میگیرند. انشاءالله ما شاهد شکوفایی این وزارت در تصدی وی خواهیم بود.<br /> در بخش فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جناب آقای جنتی مدنظر قرار گرفتند که ایشان از فعالان انقلاب بوده و بعد از انقلاب نیز در مسئولیتهای مختلف بوده، کاملاً به فرهنگ اسلامی- ایرانی اشراف دارند و ابعاد بین المللی فرهنگ نیز مورد توجه ایشان است.<br /> برای وزارت کشور آقای دکتر رحمانی فضلی که دیگر نیازی به معرفی بیشتر نیست، شما آشنایی کامل دارید، ایشان هم سابقۀ مدیریتی استانی و وزارت کشور دارند و هم در دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی مدتی فعال بودند و هم با فرهنگ آشنا هستند. و من میخواستم که ایشان در شرایط فعلی با دید اقتصادی بیشتر به استانها توجه کنند. نیز آشنایی عمیق ایشان با اقوام ایرانی، میدانید که ایشان به کردی و آذری به خوبی سخن میگوید. جناب آقای مهندس چیتچیان برای وزارت نیرو انتخاب شدند که دارای تخصص و تجارب بسیار زیادی هستند و ابتکاراتی هم در زمینۀ انرژیهای نوین و توجه ویژه ای به مسئله آب دارند.<br /> در وزارت امور خارجه؛ بهترین شخصیتی که میتوانست این مسئولیت را به خوبی به عهده بگیرند، آقای دکتر ظریف، انتخاب شدند. من سالیان طولانی، از زمان دفاع مقدس، قطعنامۀ 598 و بعد در مسئولیتهایی که ایشان داشتند و من در مجلس شورای اسلامی یا دبیرخانه بودم، ایشان را میشناسم. مهارت ایشان در مذاکرات بینالمللی و آشنایی وی به مسائل مختلف جهانی و اطاعت وی از خط رهبری از خصوصیات برجسته ایشان میباشد.<br /> برای وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی انتخاب شدند. ایشان از همان روز اول متواضعانه افراد دیگری را معرفی کردند و گفتند من در کنار آنها خدمت میکنم، اما در جمعبندی با خود آن عزیزانی که ایشان معرفی کرده بود و متخصصین و بخش جهاد و کشاورزی سابق به این نتیجه رسیدیم که ایشان مسئولیت را بپذیرند.<br /> برای وزارت آموزش و پرورش، شخصیتی اجرایی، علمی و برنامه ریز یعنی آقای دکتر نجفی مدنظر قرار گرفتند. ایشان دارای نظریات راهبردی در بخش آموزش و پرورش بوده، دارای محبوبیت بالا در میان فرهنگیان هستند و درک عمیقی از آموزش و پرورش و مسائل عمومی کشور دارند. دغدغۀ فرهنگیان را به خوبی میدانند و میدانند که معلم دلخسته نمیتواند آینده سازان بانشاطی را تحویل جامعه بدهد.<br /> من مطمئن هستم فرزندان این مرز و بوم در سایۀ مدیریت این وزیر دانشمند برجسته میتوانند نشاط علمی، اخلاقی و فرهنگی بهتری را پیدا کنند. ایشان تجربۀ سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان کشور را داشته و کاملاً متعهد به انقلاب، نظام و رهبر معظم انقلاب هستند. نیاز به تأکید مجدد ندارند. شرط اولیۀ، همه وزیران، تعهد، تخصص، قانون گرایی و اطاعت از ولایت امر بوده است.<br /> در زمینۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دغدغۀ خود من این بود که ضمن اینکه در دانشگاهها فضای علمی و فرهنگی بانشاط را شاهد باشیم و مطالبات به حقی را که دانشجویان دارند، مدنظر قرار بدهیم، فردی باشد که مورد احترام دانشگاهیان و دارای سوابق علمی و مدیریتی باشد. و کاملاً معتدل باشد و فضای آرام دانشگاه را در وضعیت حساس کنونی کشور مدنظر قرار دهد. ایشان شخصیتی معتدل هستند. من در همان سالهای دهه هفتاد که مسائلی در دانشگاهها بود و بنده هم در شورای عالی امنیت ملی مسئول بودم، ایشان هم در وزارت علوم بود، جزو افراد معتدلی بود که همان زمان ما او را به عنوان یک شخصیت معتدل شناختیم. ایشان جزو افرادی است که تفکر اصلاح طلبانه دارد، اما در اجرا همیشه مستقل و فراجناحی عمل کرده است و همواره چارچوبهای مربوط به نظام و دستورهای ولی فقیه را مدنظر قرار داده است. من قبلاً هم با صراحت گفتهام که با اصولگرا یا اصلاح طلب بودن فردی مشکلی ندارم. هر دوی اینها باید در دولت آینده اعتدال گرا باشند و ایشان اینچنین خواهد بود.<br /> برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم بود فردی انتخاب شود که هم اقتصاددان و هم جامعه شناس باشد و هم مسائل کارگری را به خوبی بشناسد و هم فقر را با گوشت و پوست خود لمس کرده باشد و هم سالها امنیت ملی را پاس داشته باشد و پیوند اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی را به خوبی درک کند که آقای دکتر ربیعی، دارای این ویژگی برای ادارۀ این وزارتخانه است. اینجا وزارتخانهای است که هم مسائل اقتصادی، هم مسائل اجتماعی و هم مسائل کارگری مطرح است. بنابراین، ما هرگز در این زمینه مصالح کشور را دور از نظر نداشتهایم، بلکه مدنظر داشتهایم. با توجه به ویژگیهای این وزارتخانه و شناختی که من از ایشان داشتهام، برای این مسئولیت انتخاب شده است و بیتردید میتواند این وزارتخانه را در چارچوب برنامههای دولت به خوبی اداره کند.<br /> آقای دکتر آخوندی که برای وزارت راه و شهرسازی برگزیده شده هم دارای دانش مهندسی و هم دارای دانش اقتصادی و توسعه اجتماعی است و حضور ایشان با توجه به بحث آمایش سرزمینی به عنوان مسئله کل کشور که مسئولیت اصلی این بخش به عهده این وزارتخانه است، مدنظر قرار گرفت. مسئله تمرکزگرایی و پایتخت سالاری که باید از آن فاصله گرفت، مدنظر ایشان بوده است که این مسئله اهمیت دارد.<br /> راه و شهرسازی یک مأموریت استراتژیک در تأمین زیر ساختهای توسعه و اتصال شبکههای ملّی ماست. خوشبختانه ایشان با انجمنهای حرفهای و تخصصی هماهنگ است و آنها هم از این انتخاب استقبال کردهاند. ایشان جهادگری است که سابقۀ جهاد و رزمندگی دارد و جزو سنگرسازان بیسنگر است که به حقوق شهروندی توجه دارد و ایشان این شهامت را داشت که در همان سالهای حساس در حضور مقام معظم رهبری با شهامت بگوید که در انتخابات نه تنها تقلبی نشده، بلکه در انتخابات ایران، امکان تقلب وجود ندارد. ما این را به ایشان تبریک میگوییم به خاطر اینکه اعتقاد و عقاید خودش را در هر کجایی بیان کرده است. ایشان جزو افرادی است که به انقلاب، نظام و امر ولایت فقیه ملتزم خواهد شد.<br /> در مورد وزارت نفت باید عرض کنم که این وزارتخانه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. امروز اوضاع کشور ما این است که منابع مالی ما، و به تعبیر رساتر، زندگی مردم امروز با این وزارتخانه اتصال دارد. شرایط سیاسی و بین المللی ما هم نسبت به این وزارتخانه بسیار حساس است. دشمن توطئه تحریم خود را بر سر این وزارتخانه گسترش داده است. جایگاه وزارت نفت، جایگاه یگانه است و نگاه ما به او باید یگانه باشد. تنها بحث انرژی داخل کشور نیست. بحث سیاست خارجی و اقتصاد ما به این وزارتخانه وابسته است. ما نیاز به یک مرد باتجربۀ کهنهکار در این زمینه داشتیم. من در این زمینه بسیار وسواس به خرج دادم و با افراد بسیاری صحبت کردم. حتی قبلاً دو نفر را برای این وزارتخانه برگزیدم. خود آنها اصرار کردند و گفتند که در وضعیت کنونی بهترین شخص مهندس زنگنه است. با همۀ دوستان متخصصین و صاحب نظران نفت که ما و گروه کاری ما بررسی کرد، او را شایسته ترین فرد برای این سمت دانستند. نیازی نیست که توضیح بدهم، شما دورۀ مسئولیت ایشان را در نفت با دوره های دیگر مقایسه کنید و ببینید ایشان در دورۀ خودش به این صنعت چه نشاطی داد. ما در چه شرایطی قرار گرفتیم. پارس جنوبی دوره ایشان را با پارس جنوبی امروز مقایسه کنید، همین کافی است، سایر مسائل هم همینطور. از زمانی که ایشان از این وزارتخانه رفت تا به امروز، پارس جنوبی چقدر پیشرفت داشته است؟ البته من میدانم که وضعیت ما در این سالها بسیار سخت بوده است. میپذیرم. اما در عین حال کار ایشان کار بسیار ارزشمندی بوده است. <br /> من به صراحت به ملت ایران عرض میکنم. بنده به عنوان منتخب شما، فرد بهتری را برای این وزارتخانه نمیشناسم و سراغ ندارم. این وزارتخانه، وزارتخانۀ حساسی است که اگر بخواهد حتی دو هفته با سرپرست اداره شود، بنده به عنوان امین شما نمایندگان و امین ملت عرض میکنم برای من بسیار سخت و برای منافع ملی کشور مضر خواهد بود. آقای مهندس زنگنه شخصیتی است که ما در جبهۀ جنگ با ایشان آشنا شدیم. ایشان جهادگری است که در میدان های رزم در کنار ایشان بودم. خدمت شما عرض میکنم، پروندۀ ایشان را به دقت در بخشهای مختلف دنبال کردم. فردی است پاک دست و اگر مسئلهای به نام کرسنت مطرح است، آن روز گفتم و مؤلف محترم هم اینجاست. در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم، بعد هم در جریان تمام مراحل آن امور بودم. مهندس زنگنه فردی است متخصص، پاکدست، مفید و در شرایط فعلی بهترین شخص برای ادارۀ کردن این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک میباشد.<br /> برای ورزش و جوانان، آقای سلطانیفر انتخاب شد. ایشان سابقۀ مدیریت طولانی در مسئولیتهای مختلف دارد. ایشان در استانداریهای مختلف که مسئولیت داشته، به عنوان رئیس شورای ورزش فعال بوده است. کسی است که مدتی جانشین مسئول ورزش و معاونت ورزش در آن مقطع بوده است و امروز فرد شایستهای است که میتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد. این وزارتخانه از لحاظ غرور ملی و دیپلماسی ورزش و از نظر ورزش همگانی برای ما بسیار مهم میباشد. کسی است که با بخش ساختاری و سیاستگذاری این وزارتخانه کاملاً آشناست. با چند جلسه صحبتی که با خود ایشان در بحث ورزش داشتیم، به غیر از اینکه گروهکاری ما با ایشان جلسات متعدد داشته، واقعاً به طور کامل به زوایای این کار مسلط است و به خوبی میتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد.<br /> من خود را در پیشگاه شما نمایندگان و نیز در پیشگاه خداوند بزرگ موظف دانسته و میدانم که آنچه میدانستم از دانستهها و اطلاعاتم در مورد کابینه و تک تک وزراء، باصداقت و صراحت و قبول مسئولیت در روز قیامت، در محضر شما اعلام کنم و عرضه بدارم. هرچه گفتم یک شهادت شرعی بوده و به تمام الزامات این شهادت شرعی متعهد هستم.<br /> خداوندا! تو خود شاهد باش که من جز حقیقت و راستی نگفتم و نخواهم گفت. تو خود شاهد باش من آنچه گفتم، برای ارتقای آگاهی کسانی بود که در معرض مسئولیت داوری مهمی قرار دارند. تو شاهد باش که تمام تلاشم را به کار بستم تا بهترین افراد را برای کابینه، با بالاترین درجه کارآمدی و تجربه به نمایندگان ملت معرفی کنم. در انتخاب این همکاران، دقت، مشورت و همچنین رسیدگی و ارزیابی کامل انجام دادم. تا شایستگی، توانایی و تعهد آنها برای مسئولیتها روشن باشد. حتی یک روز در جریان معرفی این وزیران و یا حتی یک ساعت، وقت تلف نکردم. من به دلیل حساسیت اوضاع کشور و به دلیل تأکید مقام معظم رهبری که به من فرمودند: " هرچه سریعتر دولت را معرفی کن. " پس از تحلیف در اولین فرصت ممکن دولت را معرفی کردم و امروز خوشحالم به نقطهای رسیدیم که با رأی شما نمایندگان، حماسه سیاسی انشاءالله کامل خواهد شد. 24 خرداد، مردم حماسه سیاسی آفریدند. 24 مرداد هم شما نمایندگان مردم آن را تکمیل کنید.<br /> بزرگواران ! نمایندگان محترم!<br /> این شمایید و این خدای حاضر و ناظر بر اعمال همۀ ما. این شمایید و چشم منتظر ملت بزرگوار ایران، که نگاه آنها امروز به آرای شماست. این شمایید و این طمع دشمنان، که همیشه خواستهاند بین دولت و مجلس فاصله باشد که هرگز آنها خوشحال نباشند و نخواهند بود.<br /> رأی امشب شما، به همه اعضای کابینه است. بعضی ها نوشتهاند و گفتهاند که فلانی خوشحال میشود اگر چند نفر از وزراء رأی نیاورند. من به صراحت خدمت شما عرض میکنم من خوشحال میشوم اگر همه وزراء رأی بیاورند.<br /> بی تردید با رأی شما به همه وزراء، کار دولت و خدمت به مردم در همه بخشها و وزارتخانهها، سریعتر آغاز خواهد شد که این، خواست و انتظار مردم ما است.<br /> انشاءالله رأی شما، هم لبخند بر لبان ملّت ما و هم شادی رهبر بزرگوار ما را به همراه خواهد داشت. انشاءالله حماسه سیاسی ملت، با رأی امروز مجلس تکمیل خواهد شد. شما که همیشه لطف داشتید، پس " الاکرام بالاتمام". به همه انشاءالله رأی دهید. خط قرمز من و شما با همۀ وزراء آیندۀ ما، امانتداری در بیتالمال، رعایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، حراست از عزت کشور در صحنههای بینالمللی و صیانت از حقوق مسلم ملت ایران و پاسداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام است. هرکس رعایت کند، خدمتش مشکور خواهد بود و هرکس از این خط قرمز، خدای ناکرده، عبور کند، جایی در حلقه خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت. <br /> بارالهی! ما تنها به تو دل بستهایم. تعدادمان در جهان اندک و دشمنانمان بسیار، تدبیر ما در گرو تقدیر توست و امید ما به رحمت بیکرانۀ تو. ما خود را وامدار تو میدانیم. " قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم انه کان بعباده خبیراً بصیراً ".<br /> <strong>والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته</strong></p> http://www.president.ir/fa/708162013-08-15 19:00:00705007055170508705097052370529705317053570540705417054270548705497055070553705517055214164222287140891