پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 07:35:20 +0330Sun, 24 Oct 2021 07:35:20 +03302024 هدف دولت تدبیر و امید نشاندن لبخند بر لبان مردم استدکتر روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور:حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی است، گفت که هدف دولت تدبیر و امید نشاندن لبخند بر لبان مردم است.حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی است، گفت که هدف دولت تدبیر و امید نشاندن لبخند بر لبان مردم است.<br /> دکتر روحانی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید کشور که با حضور استانداران، معاونان، نمایندگان مجلس و سایر مقامات کشوری، لشکری، قضایی و انتظامی در سالن غدیر وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت وزارت کشور، گفت که این وزارتخانه تنها به یک بخش تعلق ندارد و فرابخشی است.<br /> رییسجمهور با بیان اینکه استانداران مدیری معمولی نیستند و نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: استانداران، نمایندگانی هستند که مسئولیت امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و اداری را در سطح هر یک از استان ها بر عهده دارند.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه وزیر کشور به تنهایی بار سنگینی را در کشور بر عهده دارد، اظهار داشت: اگر بخواهیم از خدمات وزرای کشور در هر دورهای قدردانی کنیم، کار آسانی نخواهد بود، چرا که برای بنده ملموس است که مسئولیت وزیر کشور چه میزان سنگین است.<br /> رییسجمهور خاطرنشان کرد: اگر اینگونه تعبیر کنیم که مشروعیت سیاسی نظام از طریق تلاش و برنامه ریزی و به بیانی دیگر به دستِ مدیران وزارت کشور محقق میشود، سخن گزافی بر زبان نیاورده ایم.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه در کشورمان مشروعیت سیاسی همه افراد از طریق آراء مردم ایجاد میشود، تصریح کرد: مردم در حقیقت صاحب و مالک کشور بوده و مابقی همه خادمان ملت هستند که مشروعیت آنها مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم تایید میشود.<br /> رییسجمهور افزود: اینکه بتوان اعتماد مردم را برای حضور در پای صندوقهای رای جلب کرد و این باور را به مردم قبولاند که وزارت کشور امانتدار آرای آنهاست، مسئولیتی است که بر عهده وزارت کشور است.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه هر چه شفافیت در کارها بیشتر باشد، اعتماد مردم نیز بیشتر خواهد بود، گفت: اعتماد از جمله امور نسبی بوده و هیچکس نمیتواند ادعا کند که به طور کامل توانسته اعتماد را به وجود آورد.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: چهره، بیان، سخن، منش، رفتار و برخورد یک استاندار باید آرامشبخش و اعتمادآفرین باشد.<br /> رییسجمهور در ادامه با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید دولتی فراجناحی است، خاطرنشان کرد: پس از انتخابات بسیاری از افراد با بنده صحبت کردند که کابینه را به صورت فراجناحی ایجاد نکنم چرا که به زعم آنها این کار موجب ایجاد مشکلات میشود، اما بنده هرگز به این سخن اعتقادی ندارم.<br /> دکتر روحانی افزود: بنده از ابتدای نهضت اسلامی در ایران که در مهر سال 1341 شکل گرفت تا به امروز همه جریانات را به خوبی میشناسم و معتقدم که در کشور متاسفانه حزب و جناح به معنای واقعی کلمه نداریم؛ فعالیتهای حزبی تنها در زمان انتخابات فعال شده و پس از آن از فعالیتها کاسته میشود.<br /> رییسجمهور اظهار داشت: بنده هیچ مانعی نمیبینم که کسی در کنار من باشد و بگوید که اصولگرا و یا اصلاحطلب هستم؛ اصولگرایی مهم نیست بلکه آنچه حائز اهمیت است وصولگرایی است.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه در انقلاب آرمانهایی داریم که وصول و دستیابی به آنها دارای اهمیت است، گفت: آنچه مهم است، تعهد به نظام و مردم، پاک دستی، ایثار ، فداکاری و داشتن برنامه است.<br /> رییسجمهور با اشاره به اینکه میانه روی از منظر دولت تدبیر و امید از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: بنده افراط و افراطیگری را از ابتدا نمیپسندیدم و آن را برای کشور و منافع ملی و حتی اسلام و امنیت جهانی مضر میدانم.<br /> دکتر روحانی ادامه داد: عدهای که بلند فریاد میزنند بالاخره در بخشی از زندگی دچار مشکلی هستند و فریادها و تندرویها پوششی برای برخی از مسائل است.<br /> رییسجمهور شعار &laquo;تدبیر و امید&raquo; را شعاری عمومی دانست و اظهار داشت: دولت تدبیر و امید به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی است و منبع جوشان این ارزشها ملت ایران هستند.<br /> رییس جمهور با بیان اینکه "حسن روحانی" هیچ تفاوتی با سایر مردم نداشته، معجزهگر نیست و اتصالی به آسمان و پشت پردهها نیز ندارد، گفت: معتقدم معجزه را حُسن تدبیر، وحدت ملت و ایثار همه کارگزاران نظام ایجاد میکند.<br /> رییسجمهور با تاکید بر انسجام، وحدت و همکاری در انجام اقدامات و برنامهها در کشور گفت: مردم در انتخابات 24 خرداد پیامی واحد را اعلام کردند و همگان چه در روستاهای دور افتاده کشور و چه در مرکز تهران یک حرف را زدند و این معجزه ملت است.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه هوشمندی و محاسبه گری ملت این هدف را به تحقق رسانده و نشان داد که ملت ایران همیشه بیدار و آماده حماسه است، گفت: تصور می کردیم تنها در زمان دفاع مقدس است که روستاییان به میدان آمده و فرزندان خود را تقدیم شرف و عزت ملت ایران کردهاند، اما در انتخابات 24 خرداد مردم در روستاهای دورافتاده که ممکن است از برخی نعمات مادی کمتر بهره ببرند، نشان دادند که فکر و آیندهنگری آنها از مردمی که در شهر زندگی میکنند بیشتر است و این مسئولیت همه ما را در انجام فعالیتها بیشتر و سنگینتر خواهد کرد.<br /> رییسجمهور تصریح کرد: همه افرادی که در دولت تدبیر و امید مسئولیتی بر عهده دارند باید احساس کنند که با مردمی بزرگ، فکور، هوشمند و دارای حقوق شهروندی برابر مواجه هستند.<br /> دکتر روحانی تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید هیچ مقامی به ویژه در وزارت کشور نباید بین اقوام، مذاهب و اقلیتهای مختلف تفاوتی قائل شود؛ چرا که در ایران، یک دولت به عنوان چتر و نظام واحد جمهوری اسلامی داریم که همه در آن پشت سر یک ولی امر و قانون، تحت نظر آن دولت هستند.<br /> رییسجمهور افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد آن است که هر ایرانی به اعتبار اینکه زیر چتر ایرانیت و نظام جمهوری اسلامی است، افتخار کند.<br /> دکتر روحانی اظهار داشت: ما مفتخریم که همگی زیر چتر جمهوری اسلامی قرار داشته و ستون این خیمه ولی فقیه است.<br /> رییسجمهور با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور برای همه ایرانیان به اجرا درآورد، گفت: باید به گونهای عمل کنیم که احساس تساوی و فرصت برابر برای همه مردم به وجود آید.<br /> دکتر روحانی با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای بومی و محلی در استانها گفت: وجود نیروی بومی در مسئولیت ها، احساس آرامش و امنیت بیشتری را به مردم آن منطقه خواهد داد.<br /> رییسجمهور با بیان اینکه باید از همه اقلیتهای دینی و مذهبی در امور و برنامهها استفاده کنیم، گفت: وحدت و انسجام نه با شعار که در عمل ایجاد میشود.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: همه اقوام گلهای متنوع گلستان ایران هستند به شرط آنکه زیر چتر اصلی فرهنگ ایرانی- اسلامی جمهوری اسلامی باشند.<br /> رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر خواستار امنیت داخلی و ملی هستیم باید به همه افراد جامعه از جمله زنان و جوانان فرصت برابر برای حضور در صحنههای اجتماعی بدهیم؛ فرصت حضور زنان تحصیلکرده و تجربه اندوخته در عرصههای اجتماعی باید قدم به قدم بیشتر شود.<br /> دکتر روحانی افزود: در این راستا در اولین جلسه دولت تدبیر و امید به وزرا توصیه کردم که از جوانان، بانوان و نخبگان در امور و برنامههای خود استفاده کنند؛ کما اینکه بنده نیز در سطح دولت و نهاد ریاست جمهوری این کار را انجام خواهم داد.<br /> رییسجمهور با بیان اینکه اوضاع حقیقی کشور آن چیزی نیست که گوش مردم در این سالها به گزارشهای آن عادت کرده است، گفت: انشاءالله در آینده گزارشی واقعی از اوضاع کشور به اطلاع مردم خواهیم رساند.<br /> دکتر روحانی وزارت کشور را پیشانی ظهور و بروز نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور توصیف کرد و افزود: دولت میخواهد از طریق ایثار نیروهای وزارت کشور در سراسر این سرزمین امنیت، وحدت، انسجام، اجرای حقوق شهروندی و رشد و توسعه را متبلور کند.<br /> رییسجمهور با تقدیر از همه نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی که در راستای حفظ امنیت کشور تلاشهای فراوانی را انجام میدهند، گفت: گرچه ایران سرزمین ثبات است اما در عین حال توطئهها از طرف دشمنان نیز نسبت به کشور ما فراوان است.<br /> دکتر روحانی با بیان اینکه شرایط امروز کشور به گونهای است که نیاز به توسعه جامع و همه جانبه در تمام بخشها داریم، تصریح کرد: بنده بسیار خوشحالم که یکی از تصمیمات اولین جلسه دولت تدبیر و امید در حوزه زیست محیطی و برای نجات دریاچه ارومیه بوده است.<br /> رییس جمهور با اشاره به اینکه در سفر به ارومیه به مردم این خطه قول دادم تا در اولین جلسه هیات دولت موضوع دریاچه ارومیه را مطرح کنیم، گفت: بنده به حق نگران این دریاچه هستم و معتقدم اگر نتوانیم جلوی خشک شدن این دریاچه را بگیریم فاجعه ای ملی در کشور به وجود خواهد آمد.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه بنده نمیخواستم فردی با سوابق غلیظ امنیتی تصدی وزارت کشور را بر عهده داشته باشد، گفت: در انتخاب آقای رحمانی فضلی خواستیم تا فردی برخوردار از سوابق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عهدهدار این مسئولیت باشد؛ چرا که به دنبال افراد و استاندارانی هستیم که بیشتر به دنبال تحقق توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشند که این میتواند موجب توسعه سیاسی و امنیتی نیز شود.<br /> رییسجمهور در معرفی وزیر کشور گفت: بنده دکتر رحمانی فضلی را از دیرباز میشناسم و معتقدم وی فردی خوش خلق و خوش سیما، با برنامه است و امیدوارم با ویژگیهایی که ایشان دارد بتواند وزارت کشور را به خوبی اداره کرده و از تجربیات گرانسنگ گذشتگان نیز استفاده کنند.<br /> دکتر روحانی همچنین با تقدیر از تلاشهای مصطفی محمد نجار در وزارت کشور اظهار داشت: بنده آقای نجار را از دوران دفاع مقدس تاکنون به عنوان فردی خدوم و تلاشگر میشناسم.<br /> رییسجمهور با بیان اینکه امیدوارم همه مسئولان در مسیر خدمت به مردم موفق باشند، گفت: معتقدیم تمامی امور و کارها باید با اراده و به دست مردم انجام شود و دولت تنها تسهیل کننده اقدامات باشد.<br /> دکتر روحانی تصریح کرد: تاکنون دو سرمایه بزرگ در کشور به دست آوردهایم و آن این است که اعتماد و امید در بین مردم بیش از گذشته شده که امیدواریم دولت بتواند این سرمایه ها را حفظ کرده و نشاط اجتماعی را در جامعه برقرار کند.<br /> رییسجمهور تاکید کرد: هدف دولت تدبیر و امید هیچ چیز جز نشاندن لبخند بر لبان مردم نیست و معتقدیم این کار تنها با تلاش و همکاری همگان، استمداد از درگاه حق و عنایت ویژه حضرت ولی عصر(عج) امکانپذیر است.<br /> در این مراسم مصطفی محمدنجار، وزیر سابق کشور گزارشی از عملکرد خود در بخشهای مختلف این وزارتخانه ارائه کرد.<br /> همچنین دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز پس از تودیع و معارفه وزیر کشور توسط رییسجمهور در سخنانی ضمن اعلام بخشی از برنامه های خود برای هدایت وزارت کشور اظهار امیدواری کرد تا همه کارکنان و مدیران این وزارتخانه بتوانند در انجام برنامهها و ماموریتهای خود موفق باشند.<br /> http://www.president.ir/fa/706412013-08-19 12:04:21706402216156287141083