پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 18 Oct 2021 05:17:27 +0330Mon, 18 Oct 2021 05:17:27 +03302024دیدار رییس مجلس جمهوری آذربایجان با دکتر روحانیحجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییسجمهوری اسلامی ایران در دیدار اکتای اسراف رییس مجلس جمهوری آذربایجان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار گسترش و توسعه هر چه بیشتر روابط با همه کشورها بویژه کشورهای همسایه است.حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییسجمهوری اسلامی ایران در دیدار اکتای اسراف رییس مجلس جمهوری آذربایجان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار گسترش و توسعه هر چه بیشتر روابط با همه کشورها بویژه کشورهای همسایه است.<br /> دکتر روحانی با اشاره به ظرفیتهای خوب فرهنگی، تاریخی و منطقهای بین دو کشور تاکید کرد: همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان میتواند در توسعه و تحکیم روابط دو کشور و سایر کشورهای منطقه مؤثر باشد و زمینههای تعامل و همکاریهای بیشتر منطقهای را بوجود آورد.<br /> رییسجمهوری اسلامی ایران در ادامه همچنین به روابط خوب پارلمانی دو کشور اشاره کرد و گفت: مطمئن هستیم این تعامل خوب در عرصههای منطقهای و بینالمللی میتواند اهداف مشترک را دنبال و منشأ خیر و برکت برای ملتها و دولتهای ایران و جمهوری آذربایجان شود.<br /> دکتر روحانی از حضور مقامات جمهوری آذربایجان در مراسم تحلیف ابراز قدردانی کرد.<br /> رییس مجلس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلامهای گرم و صمیمانه رییسجمهور، دولت و ملت جمهوری آذربایجان گفت: جمهوری آذربایجان معتقد است، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است و همواره خواستار توسعه و تحکیم روابط در تمامی عرصهها با این کشور هستیم.<br /> وی با اشاره به روابط خوب پارلمانی دو کشور افزود: مجلس جمهوری آذربایجان به نوبه خود از همکاریهای دو جانبه، منطقهای و بینالمللی دو کشور برای دستیابی به اهدفا مشترک همواره حمایت و پشتیبانی میکند.<br /> http://www.president.ir/fa/703062013-08-05 15:20:0170301702367029031287140365