پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irTue, 17 May 2022 08:08:05 +0430Tue, 17 May 2022 08:08:05 +04302024گزارشهای تخصصی مرکز بررسی های استراتژیک درباره آب در ارشدترین سطوح نظام سیاست‌گذاری حساسیت برانگیخت/ مرکز بررسی های استراتژیک ظرفیتهای خود را در خدمت کمیته ملی سازگاری با کم‌آبی قرار می دهد/ تأکید وزیر نیرو بر مدیریت توأمان مصرف و عرضه نشانگر آغاز گفتمان جدیدی در مدیریت منابع آبی استدکتر حسام الدین آشنا در نشست "سازگاری با کم آبی":رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با ابراز خشنودی از رویکرد جدید وزارت نیرو به مدیریت توأمان مصرف و عرضه آب اظهار داشت: مرکز هم‌چون گذشته، بهبود سیاست‌گذاری در این عرصه را مستلزم گفتگوی اجتماعی و تخصصی بر محور مفاهیم گفتمان جدید مدیریت منابع آب و کاویدن عمیق همه زوایای آن می‌داند.http://www.president.ir/fa/1056992018-08-14 11:55:20010570118417414242182