پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 09:32:18 +0330Sun, 24 Oct 2021 09:32:18 +03302024هر زمان نرخ رشد میان مدت اقتصاد ایران، از 5 درصد بالاتر رفته است، با بحران سازی جلوی ادامه آن را گرفتند / سیاست جدید ارزی، به هیچ‌وجه به توان و انگیزه صادرات، غیر نفتی لطمه وارد نمی‌کند / شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تدبیر به موقعی برای چابکی در تصمیم‌گیری و اقدام در اقتصاد کشور است / در عین حال که حوادث جدید را مدیریت اقتضائی می‌کنیم باید اهداف بلندمدت را مرتباً دنبال کنیماصلاحات ساختاری نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه قوا و نهادهای کشور است سیاست جدید ارزی شفافیت، اعتمادسازی و رفع نگرانی تأمین ارز نیازهای اصلی کشور را لحاظ کرده است لازمه آمادگی در برابر طراحی های دشمن حفظ و گسترش روابط اقتصادی با دنیا و مقاوم‌سازی درونی در نظام مالی و بانکی کشور استدکتر نهاوندیان در همایش سیاست‌های پولی و ارزی:معاون اقتصادی رئیس جمهور افزایش ثبات نظام مالی ، پولی و بانکی کشور را موثرترین راه مقاوم کردن اقتصاد دانست و با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه قوا و نهادهای کشور است، اظهارداشت: سیاست جدید ارزی شفافیت، اعتمادسازی و رفع نگرانی تأمین ارز نیازهای اصلی کشور را لحاظ کرده است.http://www.president.ir/fa/1049252018-06-20 15:33:55010492018417414239724