دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه قزاقستان

شناسه خبر: 99915 -

شنبه 14 مرداد 1396 - 12:21

شناسه خبر: 99915

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده