دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس ملی کره جنوبی

شناسه خبر: 99910 -

شنبه 14 مرداد 1396 - 11:00

شناسه خبر: 99910

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده