در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : مقامات آمریکایی‌ بدانند هر موقع از لحاظ فنی، نیاز به تست موشک داشته باشیم، منتظر اجازه آنها نخواهیم ماند

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:34

شناسه خبر: 99825