در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : مردم همه جا بهتر از دولت و بخش‌های خصولتی عمل می‌کنند

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:32

شناسه خبر: 99824