در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : همه مردم ما انقلابی هستند و هیچ کس حق ندارد انقلاب را به درون خیمه خود بکشاند

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:16

شناسه خبر: 99817