در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی : مردم در این انتخابات اعلام کردند ما یک ملت هستیم و صدای ما باید شنیده شود

دوشنبه 1 خرداد 1396 - 11:15

شناسه خبر: 99816