در ضیافت افطار با مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی: همه در این کشور فرزندان ایران هستند

دوشنبه 8 خرداد 1396 - 10:23

شناسه خبر: 99773