در ضیافت افطار با اصحاب رسانه: انتخابات تمام شد؛ از رسانه ها خواهش می کنم لحن ها را دوستانه و برادرانه کنند

پنجشنبه 25 خرداد 1396 - 18:43

شناسه خبر: 99618