در ضیافت افطار با اصحاب رسانه: انتقاد لازم است به شرطی که حقایق هم به مردم گفته شود

پنجشنبه 25 خرداد 1396 - 18:41

شناسه خبر: 99617