در ضیافت افطار با اصحاب رسانه: فعالیت در عرصه رسانه، کار پیامبری و مقدس است

پنجشنبه 25 خرداد 1396 - 18:34

شناسه خبر: 99615