در جلسه هیات دولت: حاکمان جدید آمریکا بدانند ملت ایران نه ساکت می ماند و نه تهدید و فشار را تحمل می کند؛ پاسخ متناسب می دهد

چهارشنبه 31 خرداد 1396 - 16:47

شناسه خبر: 99529