ضیافت افطار با وزرا، معاونان، استانداران و روسای سازمانهای دولتی

شنبه 13 خرداد 1396 - 22:54

شناسه خبر: 99294