دکتر نهاوندیان در جشنواره کارآفرینان برتر ملی

شناسه خبر: 99186 -

سه شنبه 2 خرداد 1396 - 14:39

شناسه خبر: 99186

- دفتر رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی