معظم زاده در همایش بزرگ نظام اداری:

اگر دولت الکترونیک به حکومت داری بهتر منجر نشود،به رسالت اصلی خود نرسیده است/تجلیل از برگزیدگان وزارتخانه ها، استانداری ها و دستگاه های دولتی

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری در همایش بزرگ نظام اداری کشور  و چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور تاکید کرد: خروجی نهایی نظام اداری الکترونیک کارآمد چیزی جز ایجاد دانایی هر چه بیشتر برای دولت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و همچنین حکمرانی خوب نیست.

شناسه خبر: 99074 -

يکشنبه 17 ارديبهشت 1396 - 15:26

عبدالخلیل معظم زاده روز یکشنبه در این همایش که به مناسبت روز اسناد ملی در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: نظام اداری الکترونیک، کارآمدی، شفاف سازی، حمایت از حقوق شهروندی، حقوق اداری در تعاملات سازمانی، ارتقا بهره وری، بهبود کیفیت در تصمیم سازی فراگیر، ارتقا رضایتمندی، گسترش فرهنگ خدمت رسانی، تثبیت دولت دانا و حکمرانی خوب را به ارمغان خواهد داشت.

معظم زاده، دغدغه در امنیت مکاتبات، عدم مهارت کافی در سطح مکاتبات عادی، ادامه روند کاری سنتی توسط برخی مدیران،عدم قوانین الزام آور، عدم نگاه فرآیند محور و عدم آموزش را از عوامل بازدارنده و مشکلات نظام اداری مطلوب در  کشور برشمرد .

وی گفت: ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری پیوسته است که برخی بر این باور هستند اگر دولت الکترونیک به حکومت داری بهتر منجر نشود،به رسالت اصلی خود نرسیده است.

 معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: در این شکل از حکومتداری، شهروندان از مصرف کنندگان منفعل به بازیگران فعال تبدیل می شوند و با بکارگیری فن آوری های جدید ارائه خدمات تسریع و بهبود می یابد.

معظم زاده در این همایش که با محوریت دبیرخانه، اسناد، منابع انسانی و فناوری اطلاعات برگزار شد، ادامه داد: با پاسخگویی بهتر ماموران خدمات دولتی، فاصله مردم و دولت کاهش می یابد و مشارکت اثر بخش شهروندان در جامعه و همچنین گسترش عدالت اجتماعی با فرصت های برابر برای همه آحاد جامعه را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه نظام الکترونیک مطلوب بخش عمده ای از دولت الکترونیک است، گفت: در این اجلاس بدنبال آن هستیم که پیوستگی بیشتری بین حوزه های دبیرخانه، مدیران منابع انسانی ، فن آوری اطلاعات اسناد و مدارک بوجود آید.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری با اشاره به کاستی های فراوان در نظام اداری در حوزه های سازماندهی مدیریت اطلاعات منابع انسانی، فن آوری اداری، قوانین و مقرارت و عدم باور و فرهنگ نهادینه شده که بتواند تمام این حلقه ها را در یک چرخه مرتبط اجرایی کند، اظهار داشت: دبیرخانه به مثابه معبری برای تبادل اطلاعات فراوان که بسترسازی تصمیم سازی و تصمیم گیری را برعهده دارد، نقش مهمی در به موقع و درست ثمر رسیدن این فرآیند دارد.

 در این مراسم از سامانه های "رصد"، " سماد" و "ساد" و  کتاب های کاربردی " چارچوب جامع سامانه اتوماسیون دبیرخانه" ، " طرح ملی فراداده های ضروری" ، " نقشه راه تحول نظام مکاتبات و تبادلات اداری کشور"، "شبکه های عمومی تعامل پذیر" و "سند شناسه ملی اسناد" رونمایی شد.

سامانه استعلام و پیگیری دولت با نام رصد با هدف استعلام، پیگیری، پایش و رصد پی نوشت های رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور، سامانه مراسلات امن دولت با نام سماد با هدف گردش الکترونیکی درون و برون سازمانی نامه های طبقه بندی شده تا سطح محرمانه در نظام اداری کشور و سامانه اسناد دولت با نام ساد با هدف نگهداری بانک اطلاعاتی جامع از مستندات نظام اداری کشور طراحی شده است.

همچنین در این مراسم با اهدای تندیس و لوح تقدیر از برگزیدگان وزارتخانه ها، استانداری ها و دستگاه های دولتی  برتر  تجلیل و  قدردانی شد.

شناسه خبر: 99074

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده