امین زاده در همایش حقوق بشر اسلامی: مبانی، مفاهیم، تمایزات و اولویت ها" :

نظام حقوقی اسلامی بر خواسته ها، امتیازات و استحقاقات انسان ها بنا شده است/ حقوق شهروندی واقعیت لازم الاجرا است

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: نظام حقوقی اسلامی بر خواسته ها، امتیازات و استحقاقات انسان ها بنا شده است.

شناسه خبر: 98723 -

شنبه 26 فروردين 1396 - 18:08

دکتر الهام امین زاده روز شنبه در همایش "حقوق بشر اسلامی: مبانی، مفاهیم، تمایزات و اولویت ها" درباره  "حقوق بشر اسلامی و منشور حقوق شهروندی" تاکید کرد: انسان می تواند  بر طبق اراده به حقوق خود دست یابد و در عین حال باید بعد حقوق مدنی و اجتماعی نیز در نظر باشد که دین مبین اسلام به این ابعاد توجه دارد.

 دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در این همایش که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به قدمت تاریخی مباحث حقوق شهروندی در دین اسلام در مقایسه با سایر اندیشه ها، اظهار داشت: در اسلام حق الناس، حق ملت و عامه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مطرح شده است که حفظ جان، مال و حیثیت انسان عصاره همه این مباحث است و فردی نباید تحت تعرض قرار گیرد.

دکتر امین‌زاده با بیان اینکه آموزه های اسلامی برای دولت اسلامی، تکالیفی تعیین کرده است، ادامه داد: در اسلام رویکرد مادی و تجربی صرف به حقوق شهروندی وجود ندارد، بلکه عدالت، آزادی، برابری و احترام به کرامت انسانی در حقوق اسلامی تبیین شده است و قطعا توجه به این چهار مساله نگاهی فرامادی می طلبد.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در نظام حقوقی اسلامی علاوه بر احترام به حقوق مادی، آداب و سنن، به ابعاد معنوی توجه شده است.

دکتر امین‌زاده با طرح این پرسش که آیا خواسته های انسانی مطلق هستند؟ گفت: نه حق محوری و  نه تکلیف محوری خالص مدنظر بوده و حقوق و تکالیف متقابل است.

وی آزادی بیان، اندیشه و علمی و همچنین حق تعیین سرنوشت و قاعده نفی سبیل را از دیگر ابعاد مورد توجه دین مبین اسلام برشمرد و گفت: آزادی، شعار اصلی امام خمینی (ره) بود که حق اولیه بشر و فطری توصیف می کردند و محصول کشورها و ارزش های غربی نمی دانستند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در نظام حقوقی اسلامی علاوه بر آزادی، مسئولیت و حق تصمیم گیری نیز وجود دارد که انسان با راهنمایی می تواند صعود یا سقوط کند و در این راه خود مسئول است.

دکتر امین‌زاده در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی باید به عنوان زیربنا برمبنای حقوق اسلامی حرکت کنیم، گفت: منشور حقوق شهروندی برپایه قرآن کریم، نهج البلاغه، رساله امام سجاد(ع) و تعهدات بین المللی بوده و سندی ایرانی و اسلامی است.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: عدالت آزادی، برابری و احترام به کرامت انسانی مبنا و اساس حقوق بین الملل و حقوق شهروندی است اما تفاوت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در این است که حقوق شهروندی جای شعار نیست، بلکه باید اجرا کرد.

دکتر امین‌زاده ادامه داد: اگر حقوق بین الملل به عنوان حقیقت است اما حقوق شهروندی واقعیت لازم الاجرا است.

شناسه خبر: 98723

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده