رییس جمهوری در مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر

شناسه خبر: 98286 -

دوشنبه 30 اسفند 1395 - 17:45

شناسه خبر: 98286

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم