دیدار مولاوردی و امین زاده با خانواده یکی از زندانیان

شناسه خبر: 98249 -

چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 19:55

شناسه خبر: 98249

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری

- دیدارهای داخلی