عیادت دستیار ویژه رییس جمهوری از آیت الله موسوی بجنوردی

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اجرایی عصر یکشنبه از آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی عیادت کرد.

يکشنبه 22 اسفند 1395 - 22:08

آقای حسین فریدون با حضور در بیت آیت الله موسوی بجنوردی، ضمن عیادت از ایشان در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان وی قرار گرفت.

دستیار ویژه رییس جمهوری همچنین برای آیت الله موسوی بجنوردی بهبود، سلامتی و شفای عاجل مسالت کرد.

شناسه خبر: 98219