دکتر روحانی در دیدار جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان خراسان رضوی

شناسه خبر: 98186 -

پنجشنبه 19 اسفند 1395 - 13:19

شناسه خبر: 98186

- دولت یادهم و دوازدهم