حضور معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در همایش گرامیداشت مقام زن

شناسه خبر: 98136 -

دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:42

شناسه خبر: 98136

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی