معاون کل نهاد ریاست جمهوری در نشست با مشاوران امور ایثارگران استانها

شناسه خبر: 98117 -

يکشنبه 15 اسفند 1395 - 14:12

شناسه خبر: 98117

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری