امضای دو یادداشت تفاهم همکاری تهران و باکو ،در حضور روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

شناسه خبر: 98104 -

يکشنبه 15 اسفند 1395 - 12:52

شناسه خبر: 98104

- دولت یادهم و دوازدهم