رییس جمهوری زاهدان را به مقصد اسلام آباد پاکستان ترک کرد.

شناسه خبر: 98013 -

سه شنبه 10 اسفند 1395 - 13:24

شناسه خبر: 98013

- دولت یادهم و دوازدهم