دکتر امین زاده در همایش جایگاه اجتماعی در بهبود و تسهیل فضای کسب و کار

شناسه خبر: 97972 -

دوشنبه 9 اسفند 1395 - 18:31

شناسه خبر: 97972

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری