دکتر روحانی در دیدار فرستاده ویژه رییس جمهور اندونزی

شناسه خبر: 97968 -

دوشنبه 9 اسفند 1395 - 13:27

شناسه خبر: 97968

- دولت یادهم و دوازدهم