رییس جمهوری در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

شناسه خبر: 97890 -

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 18:48

شناسه خبر: 97890

- دولت یادهم و دوازدهم