دیدار رییس مجلس شورای ملی فلسطین

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 11:42

شناسه خبر: 97858