دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس شورای ملی فلسطین

شناسه خبر: 97835 -

چهارشنبه 4 اسفند 1395 - 09:14

شناسه خبر: 97835

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده