ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

شناسه خبر: 97831 -

سه شنبه 3 اسفند 1395 - 13:50

شناسه خبر: 97831

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی