دیدار رییس جمهوری و امیر کویت در کاخ امیری کویت

شناسه خبر: 97782 -

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 22:15

شناسه خبر: 97782

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده