دیدار رییس جمهوری و امیر کویت در کاخ امیری کویت

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 19:45

شناسه خبر: 97778