استقبال رسمی امیر کویت از دکتر روحانی در فرودگاه بین المللی کویت

شناسه خبر: 97777 -

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 19:37

شناسه خبر: 97777

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده