استقبال رسمی سلطان قابوس پادشاه عمان از دکتر روحانی

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 14:27

شناسه خبر: 97763