استقبال رسمی سلطان قابوس پادشاه عمان از دکتر روحانی

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 12:46

شناسه خبر: 97759