سفر معاون کل نهاد ریاست جمهوری به شهرستان دماوند و افتتاح چند پروژه خدماتی

شنبه 16 بهمن 1395 - 17:55

شناسه خبر: 97496