دکتر روحانی در دیدار معاون نخست وزیر سوریه

چهارشنبه 29 دی 1395 - 09:34

شناسه خبر: 97300