دکتر آوایی در دیدار معاون وزارت سازمانی حزب حاکم چین:

ارتقای سلامت اداری و جلب اعتماد عمومی اهداف اصلی بازرسی در دستگاههای دولتی است

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور در دیدار «چی یو» معاون وزیر وزارت سازمانی حزب حاکم چین و هیات همراه، ارتقای سلامت اداری در دستگاههای دولتی و تلاش برای ایجاد آرامش، جلب اعتماد و ارتقای امید در جامعه را از اهداف عمده دفاتر بازرسی در دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: در دفتر بازرسی رییس جمهور سعی کردیم جهت اصلی فعالیتها اصلاح ساختارها و پیشگیری از وقوع تخلفات و فساد باشد.

شناسه خبر: 97288 -

دوشنبه 27 دی 1395 - 16:13

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور روز دوشنبه در دیدار این هیات چینی افزود: در راستای مبارزه ریشه ای با فساد، صیانت و حفاظت از مدیران در اولویت برنامه های دفتر بازرسی است و توسل به اقدامات قضایی و مجازات در مرحله بعد کار ما قرار دارد.

آوایی با بیان اینکه با همه تلاشها برای سالم سازی سیستم اداری در کشور، همچنان به تلاش بیشتر نیاز داریم ،اظهار داشت: در دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور گروه مشاوران علمی تشکیل دادیم که این گروه غالبا اساتید حقوق و مدیریت هستند تا کارها و گزارشهای ما مبتنی بر حقیقت و عدالت و متقن باشد. کار بازرسی شباهتهای فراوانی به قضاوت دارد لذا سعی کردیم در مبارزه با فساد بر مبنای گزارشهای محکم و متقن اقدام کنیم تا ضمن برخورد با افراد فاسد، بیگناهی در این میان گرفتار نشود.

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور با اشاره به اینکه دانشگاههای کشورمان نیز در زمینه مبارزه علمی با فساد فعالند، تصریح کرد: رشته مدیریت بازرسی در سطح کارشناسی ارشد در بعضی دانشگاههای کشورمان دایر است. معتقدیم بدون ارائه آموزشهای لازم، مبارزه و بازرسی صرف برای مقابله با فساد به اندازه کافی موثر نخواهد بود.

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور برای فعالیتهای مشترک و مطالعات و تحقیقات تطبیقی در زمینه مبارزه با فساد با چین اظهار علاقمندی کرد.

«چی یو» معاون وزارت سازمانی حزب حاکم چین نیز در این دیدار با تجلیل از تلاشهای کشورمان در مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی گفت: حزب حاکم چین نیز در سالهای اخیر به ارتقای نظم سازمانی و مبارزه با فساد اهتمام بیشتر و جدی تری داشته است.

وی با اشاره به اینکه کشوری که با چالشهای خارجی روبروست باید بیشتر از دیگر کشورها به سالم سازی سیستم درونی توجه کند، اضافه کرد: چین هم نظر به وجود چالشهای خارجی متنوع و گسترده توجه و اهتمام ویژه ای به مبارزه با فساد دارد. حزب حاکم چین در ایام اخیر جلسات مهمی برای تدوین چارچوب و ساز و کارهای مبارزه ریشه ای با فساد اداری داشته است.

معاون وزارت سازمانی حزب حاکم چین اظهار داشت: اقدامات خود برای مبارزه با فساد را در سه بعد افزایش قدرت نهادهای بازرسی، مجازات مدیران ارشد و کارکنان و اصلاح قوانین و ساختارها پیش برده ایم .

"چی" با اشاره به اینکه به تربیت و آموزش کارکنان برای افزایش آگاهی و صیانت از آنها در برابر فساد نیز گامهای جدی برداشته ایم، تصریح کرد: چین نیز علاقمند است در زمینه مبارزه با فساد از تجربیات ایران بهره مند شود.

شناسه خبر: 97288

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده