مولاوردی در نخستین جشنواره "زن، خانواده و رسانه":

مطالبات زنان در نظام اسلامی هیچگاه از مطالبات خانواده جدا نبوده است /مطالبات زنان نه تنها تعارضی با استحکام خانواده ندارد، بلکه مقوم آن است

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تصریح کرد: زنانی که پابه‌پای مردان خانواده‌ها در دهۀ اول انقلاب، جانانه عرصه‌های دفاع و مقاومت را در نوردیدند، در دهۀ دوم انقلاب در تحقق آرمان توسعه و سازندگی، صبورانه همراهی کردند و در دهۀ سوم، آگاهانه ساحت آموزش عالی را به تسخیر خود درآوردند، اکنون و در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی مشتاق و مصمم هستند تا حضور موثر خود را در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی به رخ کشند و تثبیت سازند.

شناسه خبر: 97260 -

شنبه 25 دی 1395 - 11:43

شهیندخت مولاوردی روز شنبه در نخستین جشنواره "زن، خانواده و رسانه"، با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره و طرح مباحثی کلیدی و اساسی در حوزه زن ، خانواده و رسانه ، گفت: اهمیت و ضرورت مباحث متصور در ذیل هر سه عنوان "زن، خانواده و رسانه" ایجاب می‌کرد که این جشنواره سال‌ها و حتی دهه‌ها قبل شکل گیرد تا ما امروز، به عنوان میراث‌داران آن، از ذخایر علمی و مواهب معنوی‌اش بهره‌مند باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به مصادف شدن برگزاری این جشنواره با ایام رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛یار دیرین امام و انقلاب و رفیق و همسنگر رهبری، اظهارداشت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بزرگمردی بود که حرمت و کرامت زنان را ارج می‌نهاد، زنان را اندیشمند و توانمند می‌خواست، به گشایش و گسترش بسترهای مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پیش روی زنان باور داشت و در سیرۀ عملی و نظری خود ‌کوشید تا جایگاه زن و خانواده در مقدرات اساسی کشور را به‌راستی ارتقا بخشد.

مولاوردی  با بیان مشی مبتنی بر مصلحت، عدالت و انصاف آیت الله هاشمی رفسنجانی در مواجهۀ منطقی و اخلاقی با مطالبات زنان، گفت: این مطالبات نه تنها تعارضی با استحکام خانواده ندارد، بلکه حتی مقوم و موید نهاد اصیل خانواده هم هست.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: واقعیت آن است که طرح مطالبات زنان در نظام اسلامی هیچ‌گاه از طرح مطالبات خانواده جدا نبوده است. بسیاری از اندیشه‌ها و درخواست‌های معطوف به ارتقای موقعیت زنان در جامعه، با واسطه و بی‌واسطه، مستقیم و غیرمستقیم، سودای ارتقای جایگاه خانواده در جامعۀ مدرن را به سر داشته‌ و دارند.

مولاوردی با اشاره به اینکه نظام اجتماعی و حقوقی که کرامت زن را ارج می‌نهد، بیش از همه، بنای خانواده‌ای را مستحکم می‌سازد که بر مدار عدالت و عقلانیت پایه‌گذاری شده است، پرسید: مگر می‌توان خانواده‌ای را متوازن و منصف دانست، بی‌آنکه زنانش مسئول و مقبول باشند؟ مگر می‌توان دانایی و توانایی زنان را از اعتبار و آبروی خانواده جدا دانست؟ مگر می‌توان قدرت‌‌خواهی اقتصادی و سیاسی زنان و سهم‌خواهی‌شان از منابع و مواهب اجتماعی را در تعارض با قدر و سهم خانواده‌ها در جامعه دانست؟

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تصریح کرد: این درهم‌تنیدگی مطالبات زن و خانواده و وابستگی میان تقویت یکی به تعالی دیگری، همان مطالبۀ بنیادینی است که بیش از یکصد سال است در رسانه‌های عمومی ایران هم تجلی داشته است. در هر مقطع تاریخی، پیوستگی عمیقی نیز میان شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با مسائل و مباحث مرتبط با زنان در رسانه‌ها قابل شناسایی است. نشریات زنانه‌ای که پس از جنبش مشروطیت سر بر آوردند تا آموزش و حقوق زنان را توسعه بخشند، بخش مهم و اثرگذاری از تاریخ مطبوعات ایران در آن سال‌ها را به خود اختصاص دادند.

مولاوردی با اشاره به اینکه همگام با رونق نسبی و گشایش سیاسی، نشریات ادواری زنان نیز آگاهی‌بخشی و مسئولیت‌ پذیری زنان در برابر مسائل روز را دنبال می‌کردند، خاطرنشان کرد: این رسالت تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال مختلف تجلی می‌یافت اما حضور حداکثری زنان در صحنه‌های اعتراض به استبداد و اختناق، چهره‌ای متفاوت از زنان مسلمان و تحول‌خواه را نمایان ساخت؛ همان چهره‌ای که در ادبیات دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رسانه‌ها و روزنامه‌ها، در بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها، روایت و قرائتش از حقوق و تکالیف متقابل زن و جامعه و خانواده، بسیار نوشته و خوانده شد.

وی اضافه کرد: رسانه‌های دهه‌های اخیر مشحون و مملو از تصاویر و روایات این زنان است. آزادی زنان، آموزش زنان، اشتغال زنان، حقوق زنان، مشارکت سیاسی زنان و ...  کلیدواژه‌هایی عمومی برای مطالعۀ بازنمایی حضور زنان در رسانه‌ها بوده و هست. فراتر از بازنمایی و روایت‌گری، رسانه‌ها مهم‌ترین مجال برای مطالبه‌گری حقوقی و اجتماعی زنان و خانواده‌ بوده‌اند. فراتر از مطالبه‌گری نیز، رسانه‌ها سازندۀ هویت‌های فردی و اجتماعی‌اند. در زمانه‌ای که با توسعۀ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، حجم نامحدودی از اطلاعات در کسری از ثانیه منتقل و منتشر می‌شوند، تصور زندگی بدون رسانه‌ها و تاثیرناپذیری از آنها ناممکن است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه رسانه‌ها دیگر تنها وسیلۀ سرگرمی نیستند و زنان و خانواده‌های امروز در معرض پیام‌ها و تصویرهای همین رسانه‌ها متولد می‌شوند، بزرگ می‌شوند، می‌اندیشند، می‌شناسند و رفتارها و ارزش‌ها و هنجارهای خود را می‌سازند، اظهار داشت: اینجاست که با تدبیر و تامل می‌توان و می‌بایست دست به کار ساختن‌ها، شکفتن‌ها و رستن‌های ابدی در ساحت رسانه‌ها زد و با تشخیص اولویت‌ها و طراحی راهبردهای کارآمد و اثربخش، ارتباطات متقابل میان زنان و خانواده‌ها با رسانه‌ها را سامان بخشید، هنجارهای مفید در تعالی زن و خانواده را ترویج کرد و همنوایی میان زنان و مردان و خانواده‌ها را موجب شد.

مولاوردی تاکید کرد: سهم زنان اینجا و در توسعۀ فرهنگ رسانه‌ای که حافظ منافع و مدافع خواسته‌های خودشان و خانواده‌هایشان باشد، سهمی قاطع و بی‌تخفیف است. سهمی که در گذشته نیز با ورود زنان به مطبوعات و تاسیس نشریات اختصاصی شکل گرفت، با همت زنان اندیشمند و صاحب قلم ادامه یافت و اکنون نیز با نقش‌آفرینی موثر زنان می‌تواند به سرانجام‌های نیک و مطلوب دست یابد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: انتخاب عنوان تحسین‌برانگیز "دانش" برای اولین نشریه زنان ایران، بی‌شک انتخابی هوشمندانه و مدبرانه بود؛ نشریه‌ای که سوادآموزی و دانش‌جویی برای دختران و زنان را هدف قرار داده و حتی در ترویج آداب خانه‌داری و شوهرداری نیز تلاش داشت از دستاوردهای علمی و فکری بهره‌مند باشد. از آن زمان تا امروز، هرجا که زنان قلم به دست شده‌اند، خطر کرده‌اند و نوشته‌اند، خود و خانواده‌ و جامعه‌شان را متحول کرده‌اند.

مولاوردی خاطرنشان کرد: زنان اهل رسانۀ امروز جدی‌تر از مادران و مادربزرگان خود متعهد به خلق ایده‌ها و طرح اندیشه‌ها هستند زیرا اندیشیدن و نوشتن، بیش از آنکه رفتاری فردی باشد، کنشی اجتماعی و خالق فرصت‌ها و مزیت‌های بسیار برای خود و دیگری است. با درک اهمیت حضور و نقش‌آفرینی زنان در پهنۀ رسانه‌ها بوده که در دو دهۀ گذشته با ورود چشمگیر زنان به تحریریه‌های مطبوعاتی و اتاق‌های خبر مواجه بوده‌ایم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: نیمی از جامعه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و شاغلان رسانه‌ای را زنان تشکیل می‌دهند. 40 درصد مدیران مسئول نشریات، زنان هستند و حداقل 25 نشریۀ ویژه زنان فعالیت دارند. در برخی رسانه‌ها توازن میان زنان و مردان به نحوی تغییر یافته که با جابه‌جایی موقعیت‌های کاری پیشین، زنان به سمت‌های بالای مدیریتی نیز دست یافته‌اند. دستاورد این تحول، علاوه بر افزایش اشتغال زنان در قلمروی رسانه‌ای، موجب شده است تا روایت‌های زنانه، بازخوانی‌های زنانه، و تصویرهای زنانه در رسانه‌های مختلف بیش از هر زمان دیگری در گذشته باشد و پرداختن به مباحث زنان جدی‌تر از همیشه در رسانه‌ها بروز و ظهور یابد.

مولاوردی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلان رسانه‌ای و نگرش‌های مدیران رسانه‌ای نیز تحت تاثیر حضور موثر و متنفذ زنان در نهادهای رسانه‌ای قرار گرفته است، گفت: این فرصت‌ها را باید مغتنم شمرد. افزایش حضور زنان در رسانه‌ها، افزایش مدیریت زنان در رسانه‌ها، افزایش طرح مسائل زنان و خانواده در رسانه‌ها، ارتقای جایگاه زنان و خانواده در رسانه‌ها و .... فرصت‌های ممتاز و متمایزی است که می‌تواند نسل‌های جدید را با ارزش‌های خانواده و جامعه همراه ‌سازد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: برگزاری جشنواره زن، خانواده و رسانه نیز با تمرکز بر واکاوی ارتباطات متقابل میان این سه مفهوم اصیل و اساسی، و با تاکید بر رویکرد تحلیلی و نه توصیفی مورد توجه قرار گرفت؛ جشنواره‌ای که با پشتیبانی صاحبان اندیشه و نظر و با حمایت دولت و دانشگاه برگزار می‌شود.

مولاوردی از حمایت و مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بویژه دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه و نیز کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دانشگاه علامه طباطبایی در برگزاری این جشنواره تشکر و اظهار امیدواری کرد بازنمایی، مطالبه‌گری و هویت‌سازی زنان در رسانه‌ها، بی‌گزند تلاطم‌های پیرامونی و بی‌عتاب شحنه‌های مدعی، پایدار بماند.

در این جشنواره از 20 نفر از فعالان رسانه ای حوزه زنان در رشته های گزارش، خبر و عکس تقدیر و تجلیل شد.

شناسه خبر: 97260

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده