دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان

شناسه خبر: 97237 -

چهارشنبه 22 دی 1395 - 17:20

شناسه خبر: 97237

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده