با حکم معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری؛

مدیر کل توسعه منابع انسانی ، تشکیلات و آموزش نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری درحکمی دکتر علیرضا باقری ده آبادی را به عنوان مدیر کل توسعه منابع انسانی ، تشکیلات و آموزش نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

شناسه خبر: 97085 -

چهارشنبه 1 دی 1395 - 19:33

مرتضی بانک در این حکم ضمن اظهار امیدواری در انجام وظایف قانونی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، لزوم همدلی و تعامل و مراوده سازمانی صمیمی و موثر را در به ثمر رساندن اهداف این مجموعه در موضوعات مرتبط با اصلاح ساختار سازمانی، بهبود فرایندها، بهسازی و ارتقاء ترکیب کیفی نیروی انسانی شاغل در نهاد و فراهم آوردن شرایط مبتنی بر بازنگری و اصلاح مقررات مورد تاکید قرار داده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از این حکم با اشاره به  ضرورت برنامه ریزی و فراهم آوردن شرایط مبتنی بر پاسخگویی ، تکریم و نیز ادای حقوق حقه همکاران ، از مدیر کل جدید  توسعه منابع انسانی ، تشکیلات و آموزش نهاد ریاست جمهوری خواسته است تا ضمن بهره مندی کامل و شایسته از تمامی ظرفیت های انسانی در دسترس ، چارچوب فعالیت و اقدامات ،  ضوابط و مقررات حاکم و متعارف قرار دهد.

شناسه خبر: 97085

- نهاد ریاست‌جمهوری

- احکام و دستور العملها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده