رییس جمهوری در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ، وزارتخانه ها، سازمان ها و استانداری های سراسر کشور

شناسه خبر: 97070 -

چهارشنبه 8 دی 1395 - 09:19

شناسه خبر: 97070

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده